Beste Lubbekenaar,

Een lijvig document is geboren, het cultuurbeleidsplan van de gemeente Lubbeek.

Het nieuwe cultuurdecreet van 13 juli 2001, samen met de aanstelling van een cultuurbeleidscoördinator gaf ons de  mogelijkheid dit plan te realiseren.

Het is duidelijk, het cultuurlandschap zal in de toekomst veel meer aandacht krijgen.

Inhoudelijk werd het gestalte gegeven door de inbreng van vele Lubbekenaars, zij hebben het socio-culturele Lubbeek in kaart gebracht via hun medewerking aan de enquêtes, interviews en gesprekken.

Hierdoor heeft de gemeente zich niet alleen een beeld kunnen vormen van wat er vandaag op socio-cultureel vlak te beleven valt in Lubbeek, maar ook werd duidelijk in welke richting het nu verder moet.

Als rode draad doorheen dit plan lopen twee belangrijke principes:

* 1. Het behoud van al het positieve dat vandaag reeds bestaat op socio-cultureel vlak.

* 2. De realisatie, met beperkte middelen, van een reeks vernieuwende socio-culturele projecten, vertrekkend vanuit de troeven van de gemeente Lubbeek.

 

De meest opvallende vernieuwingen zijn onder meer een goed uitgewerkt standaard gemeentelijk communicatiepakket voor de socio-culturele verenigingen. Hierbij kunnen ze  veel accurater hun activiteiten in de verf zetten en hun doelgroep beter bereiken.

Door het invoeren van een cultuurkatern in het gemeentelijk infoblad en de ontwikkeling van het cultuurpaspoort kunnen de inwoners van Lubbeek gemakkelijker mee genieten van het grote cultuuraanbod.

Het ontsluiten van het erfgoed is een grote prioriteit waar heel veel aandacht naartoe gaat, immers ons verleden verdient respect omdat het de basis van onze toekomst is.

Oog is er voor de hedendaagse kunst met daarbij regelmatig een aankoop, waardoor het patrimonium van de gemeente verrijkt en men in onze openbare gebouwen kan genieten van een permanente collectie.

Een nieuwe droom… de kasteelparkfeesten! Een charmant project samen met de eigenaars, een totaalgebeuren met muziek, toneel, en zang  zal vast menig lubbekenaar en vele bezoekers van buiten onze grenzen bekoren.

Lubbeek, een open raam naar andere landen met een eigen cultuuraanbod op taalkundig, landschappelijk, architecturaal, muzikaal, museaal vlak …  er is zoveel nieuws te ontdekken. Dit vormt een grote uitdaging voor de jongeren van de gemeente.

Het gemeenschapscentrum, met zijn polyvalente infrastructuur en ruimte voor de nieuwe bibliotheek, wordt DE plaats waar cultuur zal gekoesterd worden, jaar in jaar uit.

Cultuur is een levenshouding waar ons beleidsplan op gestoeld is.

Met uw hulp gaan we een cultureel succes tegemoet.

Betty Depret

Schepen van Cultuur tot begin januari 2007

De nieuwe bibliotheek.

Top