Senioren actief in Lubbeek.

Senioren, met zijn allen, zijn ze wel met meer dan 3230 boven 60 jaar, een zeer uitzonderlijke grote en interessante groep burgers van  Lubbeek.  Voor veel van hen moeten heel wat jongeren onderdoen.

Door hun opgebouwde wijsheid en ondervinding gedurende al die jaren. zijn ze voor velen  de ” éminence grise “van onze tijd.

Moeten ze een hulpje gebruiken voor oog en oor, geen nood het valt zelfs niet meer op .

Ze blijven veel langer in hun vertrouwde omgeving, om dan de  jongeren te verschalken op een krasse uitspraak of ze geven een geweldige raad of bedenking met een groot en diep inzicht op de hedendaagse feiten, evenementen en problemen.

Ze staan niet stil. Ze zijn actief in zoveel verschillende domeinen je kan er maar geen bedenken of je komt de senioren tegen als medewerker of  initiatiefnemer: handel, onderwijs, begeleidingfuncties, politiek, culturele verenigingen, in vele raden van de gemeente en veel meer.

Ze zijn de zeer gewaardeerd groep in het verenigingsleven.

Ze zetten zich in voor heel wat vrijwilligers werk, het kan voor hun!  Ze moeten voor de” kost” iets minder al hun aandacht geven. Ze zijn immers op rust, op pensioen!

Ze zijn actief in de opvoeding van kleinkinderen, in die taak zijn ze niet te verslaan,

Ze kunnen bij mannier van spreken bergen verzetten door hun wilskracht. Zie  Nand Buyl een vitale tachtiger speelde een hoofdrol  in “vidange perdue”

Ze volgen lessen in computer kunde, woninginrichting, opvoeding, wegverkeer en nog veel meer.

    

De seniorenraad, de senioren verenigingen in de verschillende deelgemeenten < specifiek voor hen>  steunen is zeer belangrijk. De senioren in minder goede gezondheid hebben recht op aandacht, gemeentelijk voorzieningen zoals aangepast wonen, hulp in het huishouden, klusjes opknappen, speciaal vervoer, maaltijden, de ontspanning activiteiten en zoveel kleine dingen die hun leven gemakkelijker maken moeten - en worden voorzien.

 

  Senioren jullie zijn belangrijk we rekenen op U :  heel veel burgers uit Lubbeek samen met uw familieleden.

Top