Waarom is toeven in Lubbeek een troef ?

Onze leefkwaliteit gaat erop vooruit Laanbomen geliefd en verguisd De rijkdom aan bossen 

Jonge gezinnen De Lubbekenaar sorteert goed

Lubbeek, landelijke gemeente !

Top

Onze leefkwaliteit gaat erop vooruit.

Lubbeek heeft al de grote troeven van een natuurrijke omgeving in handen.  Onze gemeente wil vanuit die optiek een groene gemeente blijven en blikt niet vooruit naar een verstedelijking als voorstad van Leuven. Koning auto mag hier zeker niet alles inpalmen.  Wij ijveren voor vlot bereidbare wegen maar het landelijk karakter moet boven alles behouden blijven.

Top

Laanbomen geliefd en verguisd

Lubbeek kiest bijvoorbeeld resoluut voor laanbomen. Het zijn helemaal geen boosdoeners.  Ze zijn integendeel zeer zinvol: de autobestuurder zal zeker trager doorheen die straten rijden, de bomen kanaliseren het verkeer en verhogen de veiligheid van fietsers en voetgangers.  Laanbomen zijn bovendien ideaal om de geluidsoverlast te dempen en ze absorberen daarbij een groot deel van de uitlaatgassen en breken de schadelijke stoffen in de lucht af.  Daarom willen we de laanbomen bewaren, sterker nog, we willen er zelf meer planten.

Top

De rijkdom aan bossen

De rijkdom aan bossen te Lubbeek is aardig. Maar ook hier zullen we de bebossing jaarlijks vergroten.  Omdat we niet zonder industriële gebouwen kunnen, willen we hun impact op de omgeving verlagen door extra aandacht te besteden aan het beplanten van de percelen waarop ze gelegen zijn.  Naast de nieuwe loods voor de Lubbeekse technische dienst zorgen we voor aanplanting van bomen.

De inwoners kunnen hun tuin ook groener maken door in te gaan op het aanbod van de haagplantactie, een goedkope formule om streekeigen groen in de tuin de planten. Voor wie zijn gevel wil verfraaien zijn er ook inheemse gevelplanten te verkrijgen.

De Lubbekenaren moeten voortdurend gesensibiliseerd worden zodat ze alle respect opbrengen voor de natuur.  We willen iedereen bewust maken van het eenvoudige natuurlijke feit dat bomen leven, met cyclus van lente naar winter en met de ongemakken van vallende blaren, bloesems, stuifmeel,...  Het voordeel van groen weegt meer dan voldoende op dan het nadeel ervan.
Het blijft vreemd dat niet-Lubbekenaren enthousiast worden over de mogelijkheden van het wandelen in de weidse landschappen van Lubbeek.  Van heinde en verre zie je “stedelingen” aankomen om te genieten van ons landschappelijk erfgoed.  Initiatieven als "De Dag van het Park" trekt jaarlijks honderden natuurliefhebbers. De inwoners van Lubbeek daarentegen zijn zich vaak minder bewust van deze grote troeven. 

Wij willen de Lubbekenaren daarom terug leren genieten van hun omgeving.  Daarvoor zal het gemeentebestuur extra inspanningen doen naar promotie van ons eigen groen.

Het omgaan met de natuur is ook een belangrijke doelstelling voor de komende jaren.  Met de liters water die hier uit de lucht vallen is het eenvoudig om gratis water voor iedereen te verkrijgen.  Met de subsidie voor het plaatsen van een regenwaterput met hergebruik wordt de rekening voor het water algauw gehalveerd en ook de milieutaks.

Het tuin en keukenafval verminderen door te composteren kennen we al. Dat doen we zonder kosten, we sparen de GFT-sticker uit en het is gemakkelijk. Tuin en keukenafval tot voeding voor de tuin verwerken gaat als een fluitje van een cent in een composteerbak, die de burger goedkoop kan verkrijgen op het gemeentehuis.  Wie niet genoeg in eigen tuin vindt kan terecht op het containerpark voor verhakseld hout, wat weer een gratis verbeteraar voor uw tuin is.

Top

Jonge gezinnen

Jonge gezinnen kunnen ook milieuvriendelijk van hun kindervreugde genieten door de wegwerpluierberg te verkleinen door – met tussenkomst van de gemeente - herbruikbare luiers te kopen.

Top

De Lubbekenaar sorteert goed.

De steeds dalende cijfers van het restafval bewijzen de bezorgdheid voor de toekomst van onze burgers. Daarom wordt het containerpark groter. Dat is nodig om de inwoners van Lubbeek op een gemakkelijke manier hun afval te laten sorteren.  Het grootste deel van het afval kan terug verwerkt worden tot nieuwe grondstof.

Verbeteringen op het vlak van milieu dringen zich voortdurend op.  Er is nood aan een sterke inhaalbeweging.  De plannen om de erosiegevoelige gronden te beschermen worden kracht bijgezet door gesubsidieerde maatregelen.  Water- en modderstromen op onze wegen zullen zo tot een minimum herleid worden.  Van duurzaam leven is menig groen hart vol.

Mooie bermen een resultaat van een goed...

Lubbeek heeft hierin al enkele doestellingen gerealiseerd.  Zo worden in het beheer van onze bermen en ons openbaar groen de bestrijdingsmiddelen sterk verminderd. Vaak wordt de definitie van onkruid ingegeven door oude gewoontes of gebruiken.  Wij gaan er stilaan van uit dat elke plant waardevol is en daarom springen wij met verdelgingsmiddelen duurzaam om.

Lubbeek heeft hierin al enkele doestellingen gerealiseerd.  Zo worden in het beheer van onze bermen en ons openbaar groen de bestrijdingsmiddelen sterk verminderd. Vaak wordt de definitie van onkruid ingegeven door oude gewoontes of gebruiken.  Wij gaan er stilaan van uit dat elke plant waardevol is en daarom springen wij met verdelgingsmiddelen duurzaam om.

Lubbeek, toeven in rustig groen. Wij willen ook kiezen voor de maatschappelijke integratie van onze eigen natuuromgeving, een harmonieus samenleven met de natuur.

Betty Depret
Schepen van Milieu tot begin januari 2007

www.lubbeek.be

Top