Waarom willen vrouwen meezwemmen in de grote blauwe zee van de politiek? Wat kunnen onze vrouwelijke kiezers uit die zee vissen, wat vinden ze belangrijk.

Vrouwen hebben een heel aparte kijk op heel wat politieke programmapunten. Vaak zijn ze zeer begaan met wat ze doen en dat is nog steeds - naast hun job - ook de verantwoordelijk voor hun gezin, de opvoeding van kinderen, het huishouden,... Tenslotte zijn heel veel vrouwen ook de drijvende kracht achter diverse verenigingen.

Het spreekt voor zich dat vrouwen dan ook - jammer genoeg nog steeds meer dan mannen - begaan zijn met de combinatie van arbeid en gezin. Dit probleem stelt zich trouwens niet vaak voor mannen.

Voor vrouwen - net als voor mannen - is het belangrijk dat ze niet hoeven te kiezen voor één van beiden, kinderen of job, en dat zo hun leven aantrekkelijker wordt. Duizenden jaren beschaving hebben er blijkbaar nog steeds niet toe geleid dat het “moeder aan de haard”-principe verdwenen is. Nog steeds wordt de vrouw - omwille van haar fysieke bekwaamheid om kinderen te baren - ook opgesolferd met de zorg voor haar kroost.

Klik op de beeld aub...

Als we dan toch vrouwen niet direct gelijk kunnen (of willen) stellen met mannen dan kan het voorlopig overigens heel erg eenvoudig gerealiseerd worden: glijdende werkuren, inspraak in de regeling van de arbeidsduur, een wezenlijke aftrek van het belastbaar inkomen van de kosten voor kinderopvang, het uitbreiden van deze aftrek voor kinderen tot 12 jaar, de realisatie van de opvang van zieke kinderen, ...

Bestaande projecten rond telewerk (en thuiswerk) moeten verder uitgebreid worden, nieuwe projecten moeten aangemoedigd worden. het vaderschapsverlof moet bovendien uit de sfeer van “flauwe alternatieve wezens” gehaald worden.

Klik op de beeld aub...

Vrouwen hebben ook meer aandacht voor de zorg voor anderen.

Het thema veiligheid bekijken vrouwen ruimer dan : "schrik voor vreemde mensen" , vrouwen gaan op zoek naar veiligheid op straat, in trein, tram of bus, veiligheid op de fiets, in de natuur, op de jeugdbeweging, ... maar ook thuis.

Vrouwen bekijken de integratie van allochtonen nog gedurfder dan mannen, ze vragen bijvoorbeeld meer aandacht voor de plaats van (ook allochtone) vrouwen en meisjes in onze maatschappij. Een succesvolle inburgering van etnische groepen is een fluitje van een cent wanneer de vrouwen en meisjes onze steun en een eerlijke kans krijgen in onze maatschappij.

Vrouwen hebben natuurlijk meer aandacht voor de toestand van de vrouw na een (echt)scheiding van hun partner. Ze lopen immers een groter risico om in de armoede terecht te komen omdat in ons huidig fiscaal stelsel de plaats van de alleenstaande vrouw niet goed geregeld is.

Vrouwen hebben natuurlijk de neiging om door te bomen over diverse thema's ,maar dat is nu ook de reden dat vrouwen in de politiek thuis horen, om te zorgen dat er effectief iets gebeurt en dat de politiek niet jarenlang moet teren op plannen die voorheen gemaakt werden door,... U raadt het mannen.

Betty Depret - december 2004

Top