Betty  Depret

°Leuven
    Dochter van Rene en Ester Depret
 Rene Depret ereburger van de stad Leuven

Opleiding

Landbouw, Honila Brussel 1960  

Diëtetiek 1962 KULeuven.

 

Loopbaan

Start als diëtiste in de dieetkeuken van de kliniek St-Norbertus te Duffel, en belast met opleiding verpleegkundigen Duffel, St-Antonius Brecht en Leuven.
Medestichter en ondervoorzitter van de beroepsvereniging voor diëtisten

Huwelijk : 28 oktober 1964

Tijdens een 10 jarig verblijf ( van 1965 tot 1975 ) in Bujumbura werden de 3 kinderen geboren : Greet 1966, Liesbet 1967, Steven 1968

   Nu de fiere oma van Arnout - Freya  - Steffie  - Rembert  - Ilse  - Charlotte  - Babette  - Matisse

   Sinds 2017 de trotse grootoma van achterkleindochter Phéline, meteen een viergeslacht met dochter Greet, kleindochter Freya en achterkleindochter Phéline

   Sinds 2021 de fiere grootoma van achterkleinzoon Leandro, zoon van Steffie

Klik op de beeld  aub

Op vraag van de Ambassade van België, opstarten van gerichte gesprekken om de Burundese - en Belgische vrouwen te confronteren waarbij deze elkaars leefwerelden leren kennen en begrijpen om zodoende een beter inzicht te krijgen tot vruchtbare samenwerking.

Steun aan de Burundese missieposten door coöperatieve aankoop en promotie van hun producten.

Actief in de organisatie van benefiettentoonstellingen met de echtgenote van de Ambassadeur, waarbij Belgische specialiteiten werden gepromoot aan andere coöperanten afkomstig uit vele verschillende landen ten voordele van huizen voor verlaten kinderen en weeskinderen in het binnenland van Burundi.

Tijdens de zomervakanties, cursussen geven te Brussel voor het ABOS (Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking) op het Ministerie van Buitenlandse zaken over het leven en verblijven in Rwanda en Burundi voor de nieuwe coöperanten.

Stichtend statutair zaakvoerder van Embryo kunstgalerie te Leuven van 1975 tot 2002.

Medestichter Beroepsvereniging voor Belgische Kunsthandelaren.

Organisator "Zomer in de Kruidtuin", in samenwerking met de stad Leuven.

Voorzitter "Midzomer" : een tweejaarlijkse openluchttentoonstelling van beeldhouwwerken in de straat (Jachthoorn ) te Linden.

Functies en mandaten

Betty Depret startte actief in de politiek sinds de verkiezingen van 1981.

6 jaar (1982 - 1988) OCMW raadslid en vervolgens (1988 - 1993) gemeenteraadslid te Lubbbeek.

Vanaf juli 1993 schepen van milieu, toerisme en streekontwikkeling voor de gemeente Lubbeek.

Vanaf 1994 tot 2000, 6 jaar schepen van milieu, toerisme, streekontwikkeling, seniorenbeleid voor de gemeente Lubbeek.

Sinds 2000 eerste schepen met bevoegdheden voor milieu, cultuur, streekontwikkeling, seniorenbeleid, ICT (Informatie en Communicatie Technologie), informatie, volksgezondheid en Internationale aangelegenheden.

Deelname aan de verkiezingen voor Europa in 1994 en voor de kamer in 1999.

Stichter en nu erevoorzitter Atelier voor Creatieve Expressie (ACE) te Lubbeek.

Voorzitter van de Vrije vrouwen Lubbeek.

Zetelt in de raad van bestuur van Interleuven, IGO, Regionaal landschap Noord-Hageland en Toerisme Hageland.

Zonta Zavel: lid van 1984 en Past Club President (1988 - 1990).

Lid van de nationale vrouwenraad.

Voorzitter sinds 2006 van 'Linden groet Linden VZW' (Jumelage comité van Linden Lubbeek).

1 Januari 2006 opstart - Betty Depret's Open Atelier - New Embryo - Stopt de commerciële activiteit begin 2012.

Kleine onderneming in hedendaagse kunst, schilderijen etsen, juwelen, inlijstingen, enz

Vanaf 5 januari 2007 Voorzitter OCMW Lubbeek tot einde maart 2011.

Stapt uit de politiek einde 2012.

Van september 2013 voorzitter 'Neos Lubbeek'.

Top